Woudagemaal, Lemmer

Het Woudagemaal staat sinds 1998 op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Dit grootste stoomgemaal ooit gebouwd komt nog steeds enkele malen per jaar in actie om wateroverlast in Friesland tegen te gaan. Het gebouw is vrijwel dagelijks geopend voor publiek.

Herstelwerk
In de kelders van het gemaal heeft rondom de leidingen een asbestsanering plaatsgevonden. Stucbouw heeft in opdracht van Wetterskip Fryslân de herstelwerkzaamheden voor zijn rekening genomen. Daarnaast hebben wij een renovatie van de toiletgroep en douche uitgevoerd.

Goede voorbereiding
Om qua kleur zo dicht mogelijk in de buurt te komen van de bestaande situatie, hebben we een monsterbord met een vijftal proefmonsters gemaakt. Sommige plaatsen in de kelder waren erg lastig bereikbaar. Hier kwam onze ervaring met restauratiewerk – onder andere in kerken – goed van pas. Om overal goed bij te kunnen hebben we onze steigers steeds verplaatst. Dat kon gezien de beperkte ruimte alleen door ze af te breken en weer op te bouwen. Om veilig (en schoon) te kunnen werken hebben we ook telkens de monumentale machines stuk voor stuk ingepakt.