Restauratie stucwerk Fryske Akademy

De Fryske Akademy doet wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de Friese taal, cultuur, geschiedenis en samenleving. Het hoofdgebouw van de Akademy is het statige Coulonhûs aan de Doelestraat in Leeuwarden. Het is gebouwd in 1713.

Via een aanbesteding verwierf Stucbouw de opdracht om voor de Fryske Akademy meerdere ornamenten te restaureren. In de galazaal verwijderen wij de verflagen van het ornament om het vervolgens te restaureren. In de hal kunnen we volstaan met het reinigen van de ornamenten. De werkzaamheden in de Westergo en Oostergo kamers bestaan uit het opschroeven en herstellen van het ornamentenplafond. Waar nodig repareren we en vullen we ontbrekende stukken van de ornamenten aan. Een specialistische klus, die we in april hopen op te leveren. Zo hebben wij straks weer een mooi aantal ornamenten in oude glorie hersteld.