Restauratie ornamentenplafond, Sneek

Het gebouw op Markstraat 8 wordt verbouwd tot ‘ontmoetingscentrum’ en krijgt een belangrijke plek in de dienstverlening aan de inwoners van Súdwest Fryslân. Voordat de sloopwerkzaamheden begonnen was er geen enkele aanwijzing dat er nog historisch materiaal in het gebouw aanwezig was, maar er kwamen rijk versierde plafonds als een verrassing tevoorschijn achter de systeemplafonds op de bovenverdieping. Deze plafonds zijn in 1887 gemaakt, tijdens de verbouw van de voormalige woning van oud-burgemeester Jacob van Driessen van Sneek.

Gemeente Súdwest Fryslân wilde de bestaande ornamenten behouden en daarom hebben wij samen met Johan Jorritsma van Buro Erfdiel gekeken naar de mogelijkheden voor de restauratie van de ornamentenplafonds. Buro Erfdiel richt zich op de instandhouding van oude panden. Panden die een karakteristieke, beeldbepalende, gemeentelijke- of Rijksmonumentale status hebben, of helemaal geen status bezitten maar wel dezelfde aandacht verdienen.

De uitdaging ligt in de aansluiting van de bestaande ornamenten met de nieuw gemaakte ornamenten, zodat alles weer een geheel wordt. Zo zijn er mallen gemaakt van de bestaande ornamenten, om ze identiek te kunnen namaken. De restauratie is in drie verschillende fases uitgevoerd. In fase 1 is het ornamentenplafond gestempeld en deels vastgeschroefd, zodat er meer schade kon worden voorkomen.

Tijdens fase 2 zijn mallen van de bestaande ornamenten gemaakt. Met behulp van deze mallen zijn circa 70 nieuwe ornamenten gemaakt en vervolgens zijn de ontbrekende stukken hier in afgegoten om de gehele ornamenten weer compleet te krijgen.

Na de bouwwerkzaamheden is in de derde fase door de aannemer het plafond op geschroefd en zijn de complete ornamenten aangebracht.