Restauratie Mariakerk Bears

De kleine Mariakerk in Bears, een terpdorpje met zo’n 135 inwoners aan de zuidwestkant van Leeuwarden, is oud. De kerk werd al in de 13e eeuw gebouwd, werd in de 19e eeuw ommetseld en deed dienst als kerk tot de jaren 60 van de vorige eeuw. Begin jaren 80 werd het kerkje ingrijpend gerestaureerd, waarbij veel authentieke elementen zijn behouden. Anno nu is het een locatie voor culturele evenementen. Daarnaast is er op de orgelgalerij een vaste expositie over stinsen en states in Friesland. De kerk is in de zomermaanden geopend voor publiek.

Scheuren

Veertig jaar na de vorige restauratie was opnieuw onderhoud nodig. Door verzakking waren er op meerdere plaatsen in de kerk grote scheuren ontstaan. Met name de kantelaven (ook wel dagkanten) waren beschadigd. De aannemer heeft de losse stenen verwijderd en opnieuw opgemetseld, en waar nodig wapening geplaatst en scheuren gedicht.

Kalk

Wij hebben in opdracht van restauratietimmerbedrijf Van der Vegt – met wie wij veel van dit soort projecten samen doen – de kaalgehakte delen opnieuw beraapt met een kalkmortel van Keim Calmat. Bij de keuze van het product houden we rekening met het soort bouwwerk, met de ondergrond die we gaan pleisteren en met het omliggende stucwerk. Producten op kalkbasis hebben het voordeel dat ze flexibeler zijn dan een product op basis van cement; er treedt minder snel scheurvorming op.

Onze vakmensen hebben het nieuwe pleisterwerk netjes laten aansluiten op het bestaande. Op de foto’s is er nog niet gesausd. Voor het sauzen gebruikt de schilder witkalk, omdat dit het beste werkt met de kalkhoudende pleisterlaag die wij hebben aangebracht.

Met kennis van zaken en vakmanschap hebben we ook hier weer een prachtig resultaat bereikt!