Restauratie interieur Albada Jelgersma Huis Bolsward

Plaats
Bolsward
Opdrachtgever
Vereniging Hendrick de Keyser
Periode van uitvoering
November 2013

Stucbouw heeft regelmatig werkzaam uitgevoerd in het Albada Jelgersma Huis aan de Kleine Dijlakker 17 te Bolsward. Dit in opdracht van Vereniging Hendrick de Keyser.

Deze stichting zet zich in voor het behoud van architectonisch of historisch belangrijke gebouwen en hun interieur. De vereniging doet dit door het verwerven van panden, vervolgens te restaureren en dan te verhuren. Eenmaal verworven panden worden nooit meer afgestaan .

Het Albada Jelgersma Huis is gebouwd in 1876, maar het oudste gedeelte stamt uit de eerste helft 16de eeuw. Dit betrof een woonhuis met winkel en een pakhuis met daarin een distilleerderij en bottelarij waar diverse dranksoorten werden gemaakt en verhandeld.

Het oudste onderdeel van het complex is het grote achterhuis. Dit bewaart grote delen van een eiken houtskelet dat doorliep over twee verdiepingen en een zolder. De grote ruimte op de eerste verdieping heeft een balklaag met moerbalken en kinderbinten en de  bewaard gebleven sleutelstukken hebben een vroeg 16de-eeuws profiel.

Het voorhuis werd in 1876 ingrijpend verbouwd in opdracht van de wijnkoopman Th.F.Albada Jelgersma. Het kreeg een nieuwe voorgevel in neostijl met winkelpui. Het winkelinterieur, met toonbank en kasten, ademt nog geheel de 19de-eeuwse sfeer.

Het bovenhuis functioneerde als een zelfstandige woning en heeft nog veel onderdelen van de 19de-eeuwse interieurafwerking.