Renovatie Pleisterwerk Martinikerk te Bolsward

Plaats
Bolsward
Opdrachtgever
Martinikerk Bolsward
Periode van uitvoering
Februari 2013

Door zoutproblematiek was de pleisterlaag op diverse plekken aangetast.

Los liggend pleisterwerk is verwijderd behandeld en weer bijgepleisterd met een restauratiemortel.

Omdat er ook herstel werkzaamheden bovenin de gewelven was op een ca. 22 m hoogte is hiervoor een hoogwerker ingezet.