Onderhoud voor Wonen Noordwest Friesland

Met een aantal bedrijven en organisaties werken wij al jarenlang samen. Dat is prettig werken, want je weet wat je aan elkaar hebt. Een half woord is vaak genoeg. Een van die organisaties is Wonen Noordwest Friesland, een woningcorporatie met zo’n 4000 woningen in de gemeenten Noardeast-Fryslân, Waadhoeke en Leeuwarden.

Mutatieonderhoud

Een groot deel van het woningbezit van de corporatie ligt in de streek Het Bildt, boven Sint Annaparochie – waar ook het hoofdkantoor van Wonen NWF is. Als een woning leeg komt te staan, wordt mutatieonderhoud uitgevoerd. Een van onze stukadoors wordt dan – als ‘vaste kracht’ – ingezet om ervoor te zorgen dat wanden en plafonds er weer strak uitzien. Hij verhelpt scheuren, vochtplekken en beschadigingen aan het pleisterwerk zodat de nieuwe bewoners een frisse en mooi afgewerkte woning kunnen betrekken. Hij werkt volledig zelfstandig, en laat zich waar nodig bijstaan door een of meer van onze collega’s.

Rekening houden met bewoners

Daarnaast voeren we voor Wonen Noordwest Friesland ook reparaties uit in bewoonde huizen. Bij die werkzaamheden houden we zoveel mogelijk rekening met de bewoners. We werken netjes, plakken alles goed af voor we aan de slag gaan. En we ruimen aan het eind van de dag onze spullen op, wat door de bewoners erg wordt gewaardeerd. Ook dit werk neemt onze ‘vaste’ kracht voor zijn rekening. Hij is bekend met de regio en zorgt ervoor dat de bewoners zo weinig mogelijk hinder ondervinden van de werkzaamheden. Het rechtstreekse contact dat hij heeft met de corporatie zorgt ervoor dat er snel kan worden geschakeld.