Húns: van oude school naar atelier

Deze bijzondere woning in Húns is een oud schoolgebouw. Het karakter en de creatieve insteek zijn leidend. Een kunstenaar heeft dit pand, wat op instorten stond, gekocht en er zijn eigen identiteit aan gegeven. Het pand stond hiervoor al meer dan tien jaar in de steigers en planten en bomen groeiden binnen. De oude school is nu een atelier, en wordt gebruikt om te kunnen brainstormen met kunstenaars. Ook wordt het pand verhuurd aan andere kunstenaars.

Monumentaal restauratiewerk
De wens van de opdrachtgever was om het karaktervolle oude stucwerk zoveel mogelijk intact te houden door middel van monumentaal restauratiewerk. De vraag was om alleen onderdelen in het pand te repareren, wat écht aan vervanging toe was. Hierdoor ontstaat een mix van een strakke en een oude stijl. Deze visie vanuit de opdrachtgever is terug te vinden in de gehele woning.

Binnen zijn meerdere wanden en plafonds gestukt. De douche is in z’n geheel gestukt. Ook is er een kast gerealiseerd en is de garage gedeeltelijk gestukt. Buiten zijn er nieuwe lijsten en pilaren gerealiseerd. Omdat er sommige pilaren door de jaren heen zijn aangetast en soms zelfs verdwenen, zijn er nieuwe pilaren gemaakt.