Gevelherstel ‘Rotondekerk’ Terband, Heerenveen

Rijksmonument de Terbantster Tsjerke in Heerenveen is een kerkgebouw uit 1843. De kerk is ook bekend onder de naam Rotondekerk, omdat hij aan een voormalige rotonde stond. Deze rotonde werd in 2000 getransformeerd naar het klaverblad ‘knooppunt Heerenveen’. De kerk is sinds 1975 eigendom van de Stichting Alde Fryske Tsjerken.

Geveltekst in ere hersteld

Op de gevel, boven de entreedeur van de kerk, staat de Bijbeltekst: ‘Zalig zijn degenen die het woord Gods hooren, en hetzelve bewaren!’ In de loop van de jaren zijn er scheuren in deze gevel ontstaan. Daarom kregen wij de opdracht om de gevel te repareren.

Tijdens het repareren kwamen we ankerwerk tegen, wat we meteen ook hebben opgeknapt. Dit dichte ankerwerk houdt de trek- en vloerbalken van de kerk bij elkaar. We hebben het behandeld tegen roest en vervolgens de gevel dichtgemetseld. Vanaf hier kon het restauratiewerk aan de letters in de gevel beginnen.

Precisiewerkje

We hebben van de belettering mallen gemaakt, waarmee we de letters opnieuw in de gevel konden snijden. Dit precisiewerkje moest op de juiste diepte gebeuren. Een kunstschilder heeft vervolgens het laatste schilderwerk voltooid. We kijken terug op een geslaagde en bijzondere opdracht.